Erfrecht van A tot Z

Er worden heel wat moeilijke woorden gebruikt als het gaat om erven. Vakjargon wordt dat genoemd. Hieronder heb ik een aantal termen in heldere en duidelijke taal omschreven. Aanvaarden Dit is het accepteren, aanvaarden, van een erfdeel. Let echter op, dit is ook inclusief de eventuele schulden. Ascendenten Een term komende van het Latijn. Dit zijn je bloedverwanten in de opgaande rechte lijn. Dus je ouders, grootouders, overgrootouders,… Begiftigde De…