Mocht je nog vragen hebben of een offerte aan willen vragen, schroom dan niet om contact met me op te nemen. Je kunt me bellen of het onderstaande contactformulier invullen.

  Privacy

  Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

  Gepassioneerd Gepensioneerd neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

  Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij dit Privacy statement opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

  Gepassioneerd Gepensioneerd maakt tijdens een Pensioencoachingstraject een Financiële Foto. Hierbij verwerken wij veel persoonsgegevens. Wij nemen onze verantwoordelijk serieus om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
  • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
  • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
  • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
  • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
  • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
  • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

  Wanneer wij gezondheidsgegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

  Waarom we gegevens nodig hebben

  Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om bij onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
  • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  • om de (potentiële) klantrelatie verder uit te breiden door informatie en marketingactiviteiten;
  • om een financiële administratie te voeren;
  • om het verrichten van statistische analyses;
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van uw gegevens?

  Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financiële dienst;
  • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
  • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
  • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

  Hoe lang we gegevens bewaren

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

  Wat zijn uw rechten?

  U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

  • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • beperking van uw persoonsgegevens;
  • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
  • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
  • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

  Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

  Delen met anderen

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

  Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

  • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
  • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
  • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

  Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

  Beveiliging

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

  Het gebruik van deze site

  Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  Internetsites van derden

  Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

  Cookies​Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

  Facebook Advertentie cookies
  ​Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat jou relevante advertenties worden weergegeven.

  Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

  Tracking cookies
  ​Ik gebruik, met jouw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina's jij op mijn website bekijkt. Hierdoor kan ik mijn marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind je hier.

  Google Analytics
  Ook door mijn statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat ik graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil niet dat jij ongewenst gevolgd wordt, ik wil jou wel zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig.  Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

  Uitschakelen en verwijderen
  Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

  Dingen die je altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef aan in je browser instellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

  Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.
  Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.
  Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

  Social Media
  Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website met je te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

  Van de volgende social media-kanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Ik help je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

  Facebook
  Instagram
  Pinterest
  Twitter
  Google Plus
  YouTube

  Wijzigingen van ons Privacy statement

  Het kan voorkomen dat we deze Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.

  Klachtrecht

  Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.